โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
394 หมู่ที่ 13 บ้านหนองเอี่ยน ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
โทร. 042-485055 , อีเมล์ sopithschool@gmail.com